O fundacji

Fundacja została założona w maju 2020 r. a we wrześniu 2020 roku została zarejestrowana w KRS.

W sierpniu 2023 roku fundacja uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego.

Połączyły nas lata doświadczenia w działaniu na rzecz bezdomnych zwierząt w pracy i wolontariacie w Schronisku Na Paluchu w Warszawie.

Fundacja skupia się na pomocy chorym bezdomnym zwierzętom, szczególnie z warszawskiego Schroniska na Paluchu: umieszcza je w domach tymczasowych, kontynuuje diagnostykę, leczenie i znajduje domy. Niektóre zwierzęta zostają z nami dożywotnio. Są to zwierzęta ciężko chore, dla których nie udaje nam się znaleźć domów stałych.

Otaczamy opieką także inne bezdomne zwierzęta, które pojawiają się na naszej drodze oraz angażujemy w akcję kastracji.

Działamy na terenie Warszawy i okolic.

Jesteśmy małą fundacją, która mierzy się z dużymi wyzwaniami.

Pod naszą opieką przebywa średnio 60 zwierząt. Wszystkie zwierzęta przebywają w domach tymczasowych na terenie Warszawy i okolic.

Fundacja nie posiada siedziby, nie prowadzi hotelu czy schroniska.

Prawie całość darowizn jest przeznaczana na diagnostykę, leczenie i koszty bytowe (jedzenie, żwirek etc.). Jedyne koszty operacyjne jakie ponosi fundacja to opłata za obsługę księgową i wynagrodzenie dla trzech osób, które wspierają działania operacyjne, pracujących na podstawie umowy zlecenie w wymiarze 10 godzin tygodniowo.

Działania fundacji są finansowane wyłącznie z darowizn. Zobacz jak nas wesprzeć.

Zapoznaj się z naszymi sprawozdaniami finansowymi.