O fundacji

Fundacja została założona w maju 2020 r. a we wrześniu 2020 roku została zarejestrowana w KRS.

Połączyły nas lata doświadczenia w działaniu na rzecz bezdomnych zwierząt w pracy i wolontariacie w Schronisku Na Paluchu w Warszawie.

Fundacja skupia się na pomocy chorym podopiecznym schroniska: umieszcza je w domach tymczasowych, kontynuuje diagnostykę, leczenie i znajduje domy. Niektóre zwierzęta zostają z nami do dożywotnio. Są to zwierzęta ciężko chore, dla których nie udaje nam się znaleźć domów stałych.

Otaczamy opieką także inne bezdomne zwierzęta, które pojawiają się na naszej drodze.

Działamy na terenie Warszawy i okolic.

Jesteśmy małą fundacją, która mierzy się z dużymi wyzwaniami.

Pod naszą opieką przebywa średnio 50 zwierząt. Wszystkie zwierzęta przebywają w domach tymczasowych na terenie Warszawy i okolic.

Fundacja nie posiada siedziby, nie prowadzi hotelu czy schroniska.

Prawie całość darowizn jest przeznaczana na diagnostykę, leczenie i koszty bytowe (jedzenie, żwirek etc.). Jedyne koszty operacyjne jakie ponosi fundacja to opłata za obsługę księgową i wynagrodzenie dla dwóch osób, które wspierają działania operacyjne, pracujących na podstawie umowy zlecenie w wymiarze 10 godzin tygodniowo.

Działania fundacji są finansowane wyłącznie z darowizn. Zobacz jak nas wesprzeć.

Zapoznaj się z naszymi sprawozdaniami finansowymi.